MUDr. Jitka Čišecká · Praktický lékař pro děti a dorost

Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád

Vnitřní řád zdravotnického zařízení upravuje běžné pracovní postupy a vztahy mezi lékařem, zdravotní sestrou a pacientem otevřít

Ceník služeb 2020

Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění otevřít

Varianty služeb

Možnosti volby mezi základní a ekonomicky náročnější variantou některých druhů zdravotních služeb otevřít

Rizikové služby

Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí zdravotnické zařízení vyžaduje písemný souhlas nebo nesouhlas otevřít

Souhlas se službou

Formulář - Souhlas pacienta nebo zákonného zástupce s poskytnutím zdravotní služby otevřít

Nesouhlas se službou

Formulář - Nesouhlas pacienta nebo zákonného zástupce s poskytnutím zdravotní služby otevřít

Určení osob

Formulář - Určení oprávněných osob, které mohou přijímat informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta otevřít