MUDr. Jitka Čišecká · Praktický lékař pro děti a dorost

Formuláře


Žádost o registraci pacienta k praktickému lékaři pro děti a dorost

Vyplní pacient, který si nás zvolil, nebo jeho zákonný zástupce.


Oznámení přeregistrace pacienta k jinému praktickému lékaři

Vyplní u nás registrovaný pacient (nebo zák. zástupce), který si zvolil jiného praktického lékaře.


Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace

Vyplní nově zvolený registrující lékař pacienta.


Objednávka k lékařskému vyšetření pacienta

Vyplní pacient nebo jeho zástupce.


Objednávka lékařského potvrzení dokladu pacienta

Vyplní pacient nebo jeho zástupce a připojí doklad jako přílohu.


Hlášení úrazu pacienta

Vyplní pacient nebo jeho zástupce a připojí lékařskou zprávu a doklad pro úrazovou pojišťovnu.


Oznámení změny důležitých údajů pacienta

Změna bydliště, kontaktů, zdravotní pojišťovny, nebo propuštění z ústavního léčení. Vyplní pacient nebo jeho zástupce.